Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy osiągnięty poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej.

Planowane efekty:

Poszerzenie i unowocześnienie oferty produktowej oraz usługowej, co pozwoli na przyspieszenie procesu produkcji, wzrost jakości, wygenerowanie efektów skali, zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów, wzrost BHP.

Wartość projektu: 1 117 209,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 408 735,00 PLN

 

 

Poprzednie projekty:

  • Fundusze Europejskie