2018 - zakup światłowodowej wycinarki laserowej

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma "JERZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na podstawie umowy zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, pt. ”Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii cięcia laserowego„.

 

Opis i cel projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja początkowa, polegająca na wdrożeniu do procesu produkcji innowacyjnej technologii wycinania laserowego. Projekt umożliwi wdrożenie nie stosowanej dłużej niż 3 lata innowacji procesowej światowej, produktowej krajowej i nie technologicznej na poziomie firmy

 

Wartość projektu: 1 499 533,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 674 790,07 zł

  • Fundusze Europejskie

  • PFR - tarcza finansowa 2.0